...

 

Det vältaliga kycklingbarnet
rimmar sig ur skalet.

(Arabiskt talesätt, övers. Hatem Zamel 1989)