Vision

Vi anser att vår främsta uppgift är att skapa levande översättningar.

Googleöversättningar är numera var mans egendom och är faktiskt ett utmärkt redskap för den som vill göra sig en preliminär uppfattning om innehållet i en text. Men det är definitivt inte vad man söker när man vänder sig till en professionell översättare. Vi konkurrerar inte med "billiga byråer" som ser mellan fingrarna i massproduktionens namn.

Vårt sätt att arbeta är i grunden det traditionella där man tar vara på den professionella översättarens hela potential med gedigna kunskaper och personlig kompetens. Vi utnyttjar spetstekniken men enbart som komplement inte som huvudsakligt arbetsredkap.

Våra översättningar skapas inte i en handvändning. De är alltid genomlevda, genomarbetade och garanterat äkta.

Våra översättningar av informationstexter skall vara helt trogna författarens budskap men samtidigt uppfattas som originalverk, inte som översättningar.

Våra översättningar av officiella handlingar skall ge en fullvärdig och minutiös återgivning av originalet.

Detta är vår vision och vårt existensberättigande.