Tjänster

ÖVERSÄTTNING

 • Vi utför översättningar av informationsmaterial, facktexter (juridiska, ekonomiska, politiska, vetenskapliga, mm), rapporter, betyg, utredningar, reklamtext, mm.
 • Vi har också stor erfarenhet av grafisk design, trycksaksproduktion och lokalisering av webbsidor, mm. När det gäller arabiska är detta särskilt viktigt eftersom arabiska ställer extra krav och speciella programversioner. Layouten för en svensk trycksak passar ofta inte för ett språk som går från höger till vänster! Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt under planeringsarbetet!
 • Vi har en överlägsen bredd och ständigt aktuell kännedom om det som gäller både i arabländerna och Sverige, vilket är oumbärligt när det gäller översättning av alla slags formella dokument från arabiska till svenska och vice versa. Vi är byrån som har sedan 1977 en egen av svenska staten auktoriserad translator i båda riktningarna, på heltid.
 • Innan vi översätter en handling som ska användas i arabland uppmärksammar vi klienten på eventuella formfel eller andra brister som kan orsaka problem i mållandet.
  Notera att beställaren själv ansvarar för rätt stavning av person- coh ortnamn eftersom det saknas en stabil standard för namnöversättning mellan olika alfabet. Beställningen ska därför i möjligaste mån bifogas uppgift om namnen på båda språken.
 • Vi kan ombesörja legalisering av våra översättningar hos UD och flertalet arabiska konsulat.

TOLKNING

 • Konsekutiv tolkning (svenska-arabiska) i internationella sammanhang mellan myndigheter, företag, NGOs, partier, mm.
 • Auktoriserad tolkning (svenska-arabiska) bl a inom rättsväsendet och hälsovården, hos sociala myndigheter, på advokat- och juristbyråer och mellan arbetsmarknadens parter.

VARNING:

Vid översättning av formella handlingar vill vi bestämt varna för översättningar som i stället för att utfärdas av auktoriserad translator undertecknas av en administratör, en tolk eller en auktoriserad tolk (vilket är straffbart).

 • Våra egna översättningar undertecknas av en auktoriserad translator som har lagstiftarens mandat att utfärda en officiell översättning genom att bestyrka översättningen.

 • Auktoriserade translatorer har en skyddad yrkestitel och står under statens tillsyn. En icke auktoriserad översättare kan inte ställas till svars för en felaktig översättning.

  Fr o m 1 juni 2013 kommer Utrikesdepartementets juridiska expedition, enligt cirkulär från UD, att endast legalisera översättningar från svenska till främmande språk, utfärdade och undertecknade av en auktoriserad translator. Andra översättningar, bestyrkta av notarius publicus, kommer inte att legaliseras av juridiska expeditionen.