Tjänster

 • Översättning av informationsmaterial, facktexter (juridiska, ekonomiska, politiska, vetenskapliga, mm), rapporter, betyg, utredningar, reklamtext, mm.
 • Vi har också stor erfarenhet av grafisk design, trycksaksproduktion och lokalisering av webbsidor, mm. Det gäller särskilt arabiska som ställer extra krav och speciella programversioner. En layout för en svensk trycksak passar ofta inte för ett språk som går från höger till vänster! Kontakta oss gärna så tidigt som möjligt under planeringsarbetet!
 • Officiella översättningar av alla slags dokument från arabiska till svenska och vice versa. Vi är den enda byrån som har en egen av svenska staten auktoriserad translator i båda riktningarna, på heltid.
 • Legalisering av våra översättningar hos UD och flertalet arabiska konsulat.
 • Konsekutiv tolkning (svenska-arabiska) i internationella sammanhang mellan myndigheter, företag, NGOs, partier, mm.
 • Auktoriserad tolkning (svenska-arabiska) inom rättsväsendet och hälsovården, hos sociala myndigheter och mellan arbetsmarknadens parter.

  VARNING:

  Googleöversättningar ska inte behöva köpas från stora eller små översättningsbyråer och tolkförmedlingar. Man kan i stället ta fram dem själv alldeles gratis. Våra egna översättningar undertecknas av en bemyndigad auktoriserad translator. Vid översättning av formella handlingar vill vi bestämt varna för översättningar som undertecknas av en administratör, en tolk eller ens en auktoriserad tolk. En auktoriserad translator har lagstiftarens mandat att bestyrka en översättning och står under statens tillsyn.

  Fr o m 1 juni 2013 kommer Utrikesdepartementets juridiska expedition, enligt cirkulär från UD, att endast legalisera översättningar från svenska till främmande språk, utfärdade och undertecknade av en auktoriserad translator. Andra översättningar, bestyrkta av notarius publicus, kommer inte att legaliseras av juridiska expeditionen.