Priser

  • Konkurrenskraftiga priser i förhållande till kvalitetskraven.
  • Jämför gärna vårt prisförslag med andra leverantörers, men jämför - för din egen skull - även kvalifikationer och ansvarsförhållanden.
  • Vi utför själva våra jobb utan dyra mellanhänder.

 

BESTÄLLNING:

  • Gå till fliken Kontakt.
  • Fyll i dina kontaktuppgifter och önskemål som leveranstid, ev deadline mm.
  • Bifoga ditt material i valfritt filformat (helst PDF, men inte mobilfoton)
  • Du får i retur ett pris- och leveransförslag som gäller vid beställning inom 2 veckor, men som i sig inte är bindande för dig.
  • När du har skriftligen godkänt vårt förslag blir det bindande för båda parter.

 

Förskottsbetalning från privatpersoner är ett generellt krav.

Leveranstiden för små uppdrag är normalt ca 5 arbetsdagar. Rak kö gälller alternativt express mot tillägg.

Leveranstiden är alltid beroende av många faktorer och ska avtalas skriftligen.

 

Större eller återkommande uppdrag får ännu bättre priser. Beställning och bekräftelse av leveransvillkoren, särskilt vid expressleverans mot tillägg, ska göras skriftligen. Leveransvillkor vid större och annat än enstaka uppdrag regleras i ett uppdrags- eller serviceavtal.

 

Observera att fr o m 1 juni 2013 kommer Utrikesdepartementets juridiska expedition, enligt cirkulär från UD, att endast legalisera översättningar från svenska till främmande språk, utfärdade och undertecknade av en auktoriserad translator. Andra översättningar, bestyrkta av notarius publicus, kommer inte att legaliseras av juridiska expeditionen.